TOP >> Credits


Executive

Producer Satoru Iwata

 

 

General Producer

Takashi Tezuka

 

 

Producer

Hiroyuki Kimura

 

 

Director

Shigeyuki Asuke

 

 

Assistant Director

Masahiro Imaizumi /Taku Matoba

 

 

Map &amp Level Design

Masataka Takemoto/Yasuhisa Yamamura

Kosono Okina/Haruka Kakinuma

Shinya Hiratake

 

 

Design Director

Masanao Arimoto

 

 

Character Design

Daisuke Kageyama/Akiko Hirono

Hirohito Shinodi/Ryuji Kobayashi

 

Field Design

Yasugo Iwawaki/Miki Watanabe

 

World Map Design

Taeko Sugawara/Hirotake Otsubo

 

UI Design

Hidekazu Ota/Takahiro Hamaguchi

 

Effects Design

Keijiro Inoue/Motoaki Fukuda

Sayaka Yano

 

Design Assistance

Mariko Sanefuji/Mitsuko Okada

Masaaki Ishikawa

 

Programming Director

Toshihiko Nakago

 

Main Programming

Nobuhiko Sadamoto /Eiji Noto

 

Player Programming

Satoru Takahata

 

Field Programming

Kiyoshi Koda

 

Enemy Programming

Tatsuo Nishigama/Hisashi Okada

Yasunari Soejima/Kenichi Nishigama

Keiji Takahashi

 

Programming

Masaru Nii/Atsushi Nishiwaki

Masaro Sakakibara/Hiromichi Miyake

Centaro Takaki/Norihisa Ashida

Takafumi Noma

 

System Programming

Kenzo Nagakawa/Yoshitaka Takeshita

Yuichi Yamamoto/Yukari Suzuki

 

Sound Director

Koji Kondo

 

Music

Asuka Ota /Hajime Wakai

 

Sound Programming

Taiju Suzuki

 

Voice

Charles Martinet

 

Demo Scene Director

Shigefumi Hino

 

Graphic Support

Yo Ohnishi/Kanae Kobata

Aya Oyama/Tsuyoshi Watanabe

 

Progress Management

Keizo Kato

 

Technical Support

Hironobu Kakui/Yoshito Yasuda

 

Debug

Kimiharu Hyodo

 

Localization Management

Jeff Miller /Leslie Swan

Bill Trinan/Nate Bihldorff

 

North American Localization

Rich Amtower /Tim O'Leary

 

Supervisor

Shigeru Miyamoto

バナー

■管理・運営■

01Nintendo

管理人>nao

Copyright:(C) 2003- 01nintendo All Rights Reserved.